Wat doen wij

 

Wij zijn deskundig op het gebied van bewegen en we behandelen daarom patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Zoals bijvoorbeeld door nekklachten, schouderklachten, lage rugklachten.

Samen met ons werkt u aan meer bewegingsvrijheid en een betere kwaliteit van leven.

We  behandelen patiënten individueel of in groepen en gaan samen met u aan het werk om u zo snel en zo goed mogelijk resultaat te laten behalen. Bij het opstellen van een behandelplan kijken wij samen met u naar uw wensen, uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Met onze adviezen en oefeningen zorgen wij ervoor dat u weer beter kunt bewegen.

 

 

Medical Taping

 

Medical Taping Concept

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. In deze periode werden daar tapemethoden met elastische tape ontwikkeld die de bewegingsleer (kinesiologie) en de kennis over de spieractiviteit in het menselijk lichaam als uitgangspunt namen. De grondleggers van Medical Taping waren er zich namelijk van bewust dat beweging en spieractiviteit onmisbare factoren zijn bij het genezen en voorkomen van lichamelijke problemen.    

De achterliggende gedachte hierbij is dat spieren niet alleen invloed hebben op de bewegingen van het lichaam, maar bijvoorbeeld ook de bloedsomloop, het lymfestelsel en de lichaamstemperatuur beïnvloeden. Als de spieren niet goed werken, kan dat dus resulteren in uiteenlopende klachten en symptomen. Wanneer de niet goed functionerende spieren echter ondersteund worden met deze speciale elastische tape, zal dat het zelf herstellend vermogen van het lichaam stimuleren.

 


Toen het concept verder werd ontwikkeld, bleek al snel dat de behandelingstechnieken zo veelzijdig zijn dat er naast de behandeling van spieren ook vele andere toepassingsgebieden bestaan.

  
Nieuwe technieken en aanvullingen volgden elkaar in snel tempo op. Zo ontstonden er dus nieuwe behandelingsmethoden, zoals “Medical Taping”, “Lymf Taping”, “Meridiaan Taping” en “Cross Taping”. Al deze methoden zijn vervolgens samengebracht in het Medical Taping Concept.

Inmiddels is het Medical Taping Concept wereldwijd bekend  en wordt door diverse soorten professionele behandelaars  binnen de gezondheidszorg  toegepast .

De achtergrond gedachte van het Medical Taping Concept op een rijtje :

  • De CureTape® beïnvloedt het neurologische en circulatoire systeem van het lichaam en ondersteunt de lichaamseigen genezingsprocessen.

  • Het werkt volgens de principes van de kinesiologie.

  • Het ondersteunt het spierstelsel.

Immers is het veneuze systeem, het lymfesysteem en ook de lichaamstemperatuur, afhankelijk van een goed functionerend spierapparaat.

In tegenstelling tot de conventionele tapemethode, die vaak met niet rekbaar materiaal ten doel heeft een beperking van de gewrichten te bewerkstelligen, bereikt deze tapemethode juist een “vergroting van de mobiliteit” door functieverbetering.

Het principe is : Activeren in plaats van fixeren met daarbij behoud van de volledige functionaliteit van de spieren.

Perifeer Vaatlijden

 

Bij claudicatio intermittens, ook bekend als ‘etalagebenen’, is sprake van een verminderde aanvoer van bloed (en dus zuurstof) naar uw beenspieren. Een vernauwing van de slagaders in het been veroorzaakt pijnklachten tijdens het lopen in bijvoorbeeld uw voet, kuit, dijbeen of bil. Uw therapeut helpt uw pijnklachten te verminderen en uw loopafstand te vergroten.

Revalidatie

 

Revalideren betekent herstellen. Revalidatie richt zich op het voorkomen van blijvend lichamelijk letsel of functionele beperkingen. Dit houdt in dat na een periode van ziek zijn of na een operatie het niveau wordt teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau. Als volledig herstel niet haalbaar is wordt door training een zo goed mogelijk herstel van functies en mogelijkheden nagestreefd. De kwaliteit van leven kan hierdoor sterk verbeteren. Revalidatie kan soms in groepsverband, maar het behandelplan is vastgesteld met en voor de individuele patiënt. In onze revalidatie-ruimte heeft u de mogelijkheid om onder intensieve professionele begeleiding te oefenen.